No to Text Scams - from DTI

Well.. the DTI's page for checking out text scams has been up for sometime now. I've been receiving lots of scams from text but I usually ignore them. If you are like me who usually ignore such texts but is sometimes tempted to check it out, here's a way to check if it's legitimate or not.

Verify the Sales/Contest Promo through DTI's pageHere's DTI's reminders about handling such text scams.

Ano ang mga dapat tandaan upang makaiwas sa mga Text Scam?

* Kung wala ka namang sinalihan na promo, napakaliit ng posibilidad na ikaw ay nanalo ng isang malaking premyo.
* Ang mga nananalo ng malaking premyo sa isang promo ay pinapadalhan ng sulat o telegrama upang sabihin na sila ay nanalo at hindi sa pamamagitan ng text message lamang.
* Huwag basta-basta magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong sarili gaya ng address sa bahay at opisina, pangalan, at lalong-lalo na ang bank account number na diumano ay gagamitin "for verification."
* Lalong huwag magdeposito ng pera sa isang bank account number at huwag magpadala ng prepaid load na diumano ay para sa "tax" ng inyong premyo.

Other ways to verify

Or call the DTI DIRECT HOTLINE : 751-3330

well.. my basic rule of thumb is... if you did not join any contest and you received a text that you won, don't be dumb! It's a scam!

No comments:

Post a Comment

what do you think?

Related Posts with Thumbnails